انواع پرس

فارسی

انواع پرس ساکمی- سیتی- لما- ناسیتی- مارتینلی- B&T --و انواع دیگر برندها از 90 تن تا 1000

در قسمت فایل تمامی مشخصات و پرسهای موجود قرار داده شده است

برند پرس: 
ساکمی
دهانه پرس: 
تا 1000 میلیمتر
ظرفیت پرس: 
0 تا 1000
گروه: 
پرس > پرس
فایل کاتالوگ (pdf):