پاکستان مقصد تازه کاشی و سرامیک ایران

فارسی

تغییر رویکرد ایران و جهت گیری به سمت دنیای شرق برای توسعه روابط تجاری و اقتصادی در ماه های اخیر بسیار مشهود بود و باعث شد تا توافق نامه های زیادی در زمینه همکاری های اقتصادی و تجاری به کشورهای منطقه امضاء شود.

این توافق نامه ها که فرصت صادرات را برای ایران فراهم می کند می تواند زمینه رابرای نجات صنایع ایران از رکود و ایجاد فرصت های شغلی بیشتر را فراهم کند .

پاکستان مقصد تازه کاشی و سرامیک ایران اخیرا اخباری در مورد تفاهم نامه های ایران و پاکستان برای توسعه روابط تجاری و پارلمانی مخابره شده است

و شین هوا نت در گزارشی از سفرشمار زیادی از فعالان اقتصادی ایران به پاکستان و توان بالای ایران برای تامین نیازهای این صنعت خبر داد و نوشت :

در هشت ماه منتهی به نوامبر سال 2017 میلادی ایران 8.5 میلیون متر مربع کاشی و سرامیک به پاکستان صادر کرد وارزش صادراتی این محصولات در بازه مورد بررسی بالغ بر 20 میلیون دلار امریکا بود.

منبع:فصلنامه کاشی و سرامیک 

نوع: 
اخبار